Privacy

Wie zijn gegevens naar Flexexpress B.V. stuurt, geeft daarmee toestemming om deze gegevens in overeenstemming met de AVG, zowel online als offline te verwerken en te gebruiken bij het zoeken naar en vinden van werk op uitzendbasis/Werving & Selectie of bij het vervullen van een vacature. Flexexpress B.V. gaat vertrouwelijk met alle gegevens om en zal deze gegevens alleen ter beschikking stellen aan een derde met het doel een passende baan te vinden of een vacature te vervullen.

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: Flexexpress B.V.
Website: https://flexexpress.nl/
Inschrijfnummer KvK: 22046798
Btw-nummer: 815567935B01

2. E-mailadres
Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

3. Postadres
Wij gebruiken uw postadres alleen voor het verzenden van informatie die u hebt aangevraagd.

4. Telefoonnummer
Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek wordt u gewezen op de mogelijkheid zich hiertegen te verzetten en zich te laten registreren in het bel me-niet-register.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien:
1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:
a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst;
b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak;
c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of;
2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Bijzondere persoonsgegevens
De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties.

7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de
coderings technologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;
b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

8. Veiligheid opslag van gegevens
a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
b. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
c. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of
onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
d. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van
antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

9. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

10. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:
a. Op het volgende e-mailadres: info@flexexpress.nl
b. Op het volgende telefoonnummer: 0166 – 602002
c. Op het volgende adres: Markt 20, 4691BX Tholen

U kunt hier de laatste versie van ons privacy statement downloaden: Privacybeleid (pdf)

Kirsti Kon

Advies of hulp nodig bij het vinden van een baan?

Neem dan contact op met ons en ontdek wat we voor jou kunnen betekenen.